SUPERLATIVA

SUPERLATIVA

Yapıların çeşitliliğini ve yüzeylerin büyük formatlarını meydana çıkaran stilistik ve kromatik bir araştırma maddenin narin vibrasyonlarında yer bulur.

STATUARIO

İsminin zamansız bir estetiği işaret ettiği Statuario, değişmez bir görkeme sahip gres porselenden sert yapısı aracılığı ile çeşitli formlarda kendini gösterir.

PALISSANDRO WHITE

Palissandro, yüzyıllardır en önemli ve tanınmış mimari eserlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan soylu bir materyaldir.

CALACATTA WHITE

Gres porselen, zamansız ve tasarım limitleri olmayan yeni bir estetik için, bu taşın güzelliğini çağdaş bir cazibe ile ifade eder.

K_GREIGE

Adını, günümüzde Türkiye’nin önemli bir arkeolojik sitesi olan Kbryra antik şehrinden alan Türk orijinli mermer.